Øya i Porsgrunn

Hauk Sveinsson har stått for graving og opparbeidelse av utearealer for den nye «bydelen» Øya i Porsgrunn.