Tomtefelt

Grunnarbeider og tomteutvikling for nytt boligfelt

Rødmyrjordet 6

I det nye næringsbygget på Rødmyrjordet 6, har Hauk Sveinsson utført grunn- og betongarbeid.

Herøya bryggeanlegg

Hauk Sveinsson har stått for støp av kaifront på det bryggeanlegget til Herøya Motorbåtforening som ble åpnet våren 2019