Skip to content

Ny bru i Skien

I høst har Hauk Sveinsson bistått NRC i arbeidet med ny stålbru på Nylende sør for Skien stasjon. Vi har hjulpet til med grunnarbeid, stålarbeid, betongarbeid og tarnsport av masse. Les mer om den nye brua her