Skip to content
Prosjekttype
Grunnarbeid
Ferdigstillelse
2021
Kunde
TVB Tomter AS og Ole Bjørn Hoppestad

Hoppestad

Opparbeidelse av tomtefelt og vann og avløp