Skip to content
Prosjekttype
Næring
Ferdigstillelse
2023
Kunde
Løvenskiold Fossum Kraft

Rørgate, demning og kraftstasjon

Rørgate, demning og kraftstasjon

Etablering av ny rørtrase for kraftanlegg. 3,0km 1000mm rør. Ny demning og kraftstasjon