Skip to content

Anleggsarbeid

Vi utfører alle slags typer anleggsarbeid

Hauk Sveinsson utfører alle slags typer anleggsarbeid for offentlige og profesjonelle aktører

Vei- og grunnarbeider

Vi utfører alle type oppdrag innenfor vei- og grunnarbeider. Tomteopparbeidelser, infrastruktur, komplette grunnarbeider for byggeprosjekter, sprengningsarbeider, fjellsikring, midlertidig sikring av byggegroper med spunt og grøftearbeider. Vi har tiltaksklasse 3.

Plasstøpte betongkonstruksjoner

Vi utfører alle type oppdrag med levering plasstøpte betongkonstruksjoner. Bruer, kulverter, vanntettkonstruksjoner, kummer og forstøtningskonstruksjoner, betongkonstruksjoner for byggeprosjekter. Vi har tiltaksklasse 2

Landskapsutforming

Vi utfører alle type utenomhusarbeider. Idrettsanlegg, grøntanlegg for byggeprosjekter, åpen overvannshåndtering. Vi har tiltaksklasse 3

Vannforsyning- og avløpsanlegg

Vi utfører alle oppdrag innen vann og avløp. Vi har tiltaksklasse 3.