Skip to content

Næringseiendom

Tomter for utvikling og salg

Hauk Sveinsson har flere tomter for utvikling og salg i Grenlandsområdet. På våre tomter tilbyr vi næringsbygg i totalentrepriser, og bistår med budsjettering, prosjektutvikling og bygging.

Tomter

Vi har flere tomter sentralt i Grenlandsområdet som er klare for salg og bygging.

Næringsbygg

Vi tilbyr næringsbygg som totalentreprise på våre tomter. Her bistår vi med budsjettering, prosjektutvikling og bygging.