Skip to content
Prosjekttype
Næring
Ferdigstillelse
2019
Kunde
Herøya Motorbåtforening

Herøya bryggeanlegg

Støp av kaifront

Hauk Sveinsson har stått for støp av kaifront på det bryggeanlegget til Herøya Motorbåtforening som ble åpnet våren 2019